Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Almanca öğretmenliği

Almanca Öğretmenliği

Programın Amacı

Almanca öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim kurumlarında Almanca eğitimi yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Almanca öğretmenliği programında, Almanca anlatım, fonetik, gramer, yazılı anlatım ve metin okuma çeviri ve Alman edebiyatı ile ilgili dersler okutulur.
Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Almanca öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da Almanca öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Almanca öğretmenliği programını bitirenlere, “Almanca Öğretmeni” unvanı verilir.

Almanca öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Almanca öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurumlarında çalışabilirler. Ancak bu alanda iş bulma olanağı çok fazla değildir. Mezunlar turizm ve ticaret şirketlerinde çalışma olanağı bulabilirler.


Üniversite -Fakülte
MARMARA -ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ULUDAĞ -EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANADOLU-EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART -EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÇUKUROVA -EĞİTİM FAKÜLTESİ
TRAKYA - EĞİTİM FAKÜLTESİ
SELÇUK-EĞİTİM FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS -EĞİTİM FAKÜLTESİ
DİCLE -EĞİTİM FAKÜLTESİ
İSTANBUL- HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL -BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
HACETTEPE -EĞİTİM FAKÜLTESİ


Kategoriler

- eğitim - öğretmen - üniversite - öğrenci - meslek - sınav - Serbest Kürsü - okul - kpss - lise - başarı - MEB - ösym - dersler - YÖK - ÖSS - Milli Eğitim - İlköğretim - sbs - çocuk - Milli Eğitim Bakanlığı - ortaöğretim - ingilizce kursu - Öğrenci Affı - burs - ders - personel - fakülte - yükseköğretim - lisans - bilgisayar - öğretim - dil - atölye - teknik - Bekir Türkmenoğlu - motivasyon - atama - Biyoloji - edebiyat - doktora - dil kursu - ingilizce kursları - Hüseyin Çelik - tıp - öğretmen atamaları - stres - beslenme - yabancı dil - öğrenme

MollaCami.Com