Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Öğrenciler Ders Çalışırken En Çok Bu Hataları Yapıyorlar?

Öğrenciler genç olmalarından dolayı hayaller kurmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle öğrencilerin ders çalışmasını engelleyen ve en sık yapılan hata hayal kurmaktır. Ders çalışmaya başladığınızda hayal kurmaya da başlıyorsanız size iki yol önereceğim: 1- Kurmak istediğiniz hayali ders sonrası kendinize ödül olarak verin. 2- Dersi bırakın, o hayali kurun, yaşayın, kendinizi derse hazır hissettiğinizde çalışmaya devam edin. Öğrenciler için verimli ders çalışma okul başarısı için oldukça önemlidir. Bütün öğrenciler bunu bilir, ancak ders çalışırken onların başarılarını etkileyen bir çok etkeni hiç dikkate almazlar ya da bu etkenlerin onların ders çalışma verimini düşüreceğini bilmezler.
Öğrenciler ders çalışırken en çok hangi hataları yaparlar? Bu soruya verilecek cevaplar öğrencilerin verimli ders çalışmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösterecektir.
Öğrenciler ders çalışma ile ilgili yaptıkları hataları şu şekilde açıklayabiliriz.

ZİHİNSEL ve FİZİKSEL HATALAR
Bu hatalara psikolojik hatalar ismini de verebiliriz. Öğrencinin iç dünyasının, düşünce yapısının neden olduğu, ders çalışma verimi düşüren hatalardır. Nelerdir bunlar:
Hayal Kurmak: Öğrenciler genç olmalarından dolayı hayaller kurmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle öğrencilerin ders çalışmasını engelleyen ve en sık yapılan hata hayal kurmaktır. Ders çalışmaya başladığınızda hayal kurmaya da başlıyorsanız size iki yol önereceğim:
1- Kurmak istediğiniz hayali ders sonrası kendinize ödül olarak verin.
2- Dersi bırakın, o hayali kurun, yaşayın, kendinizi derse hazır hissettiğinizde çalışmaya devam edin.
Dikkat ve Konsantrasyon Sağlayamama: Bir öğrenci eğer ders çalışmayı sürdüremiyorsa, dış etkenler karşısında dikkati çabuk dağılıyorsa bunun ilk nedeni konsantrasyon sağlayamamasıdır.
T. Edison konsantrasyonu: “Bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir.” Diye tanımlıyor. Yani konsantrasyonda önemli olan tüm enerjinin tek bir noktaya yönlendirilmesi böylece dikkatin sağlanmasıdır. Dolayısıyla bir öğrenci dikkat ve konsantrasyonunu nasıl sağlayacağını ve uzatacağını öğrenmeden ders çalışmaya başlıyorsa o dersten alacağı verimde düşük olacaktır.
Endişelere Kapılmak: “Dersime çalışmazsam sınıfta kalırım o zaman anneme ne derim”, “Bu sınavda başarılı olabilecek miyim?” gibi endişeleri öğrenciler yaşamaktadır. Ders çalışırken bu düşünceler öğrencinin zihnini meşgul ederse derse karşı dikkatini toplayamaz. Çalıştığı dersten, öğrencinin beyni başka şeylerle meşgul olduğu için verim elde edemez.
Uyku düzenini bozmak: Öğrenciler özellikle sınav günlerinde uyku düzenlerini bozacak şekilde uzun saatler ders çalışmak gibi bir hatayı sık sık yapmaktadırlar. Uyku düzenin bozulması ve az uyku uyunması beynin uyarıcıları alıp işlemesini zorlaştırır, bu da o dersten alınan verimi düşürür.
Ders Çalışmaya Bir Türlü Başlayamamak: Başarılar her zaman ilk adımla başlar. Öğrenciler ders çalışma konusunda ilk adımı bir türlü atamadıkları için başarısız olmaktadırlar. Eğer bir öğrenci kendi isteyerek ilk adımı atar, ders çalışmaya başlarsa mutlaka o dersten başarılı olacaktır. Ders çalışma isteğinin kendiliğinden gelmesini bir öğrenci beklerse daha uzun süreler bekler.

TEKNİK HATALAR
Bu hatalar ders çalışma konusundaki pratik ve gerekli bilgileri bilmemekten kaynaklanan hatalardır.
Bir günde bütün dersleri öğrenebileceğine inanmak: Öğrenciler özellikle sınavlarından bir gün önce ders çalışmaya sanki kendilerini programlamışlardır. Ancak son güne bırakılan çalışma öğrencide stres, heyecan ve unutmaya neden olacaktır. Ayrıca üç ayda okulda öğretilen bir konuların bir gün içinde öğrenileceği, üstelik tek başına öğrenilebileceği size mantıklı geliyor mu?
Plansız programsız çalışmak: Derse ve sınavlara hazırlık ciddi bir iştir. Ancak öğrenciler tarafından oldukça aksatılan bir iştir. Ders planı; zamanınızı planlamanızı sağlar. Ders planı; nasıl, ne zaman, nerede ve hangi derse çalışacağınıza karar vermek demektir. Plansızlık öğrencide dikkatsizliğe, yorgunluğa, bitkinliğe, isteksizliğe ve dalgınlığa neden olur. Bu durum, öğrencide ruhsal baskı, kararsızlık, çalışmaya motive olamama ve verimsiz çalışma gibi olumsuz sonuçlara yol açar.
Dersten derse konudan konuya atlamak: Eğer bir öğrenci ders çalışmak için masa başına oturmadan önce hangi derse, hangi konuya ne kadar çalışacağını bilmeden çalışmaya başlıyorsa ders verimi mutlaka düşecektir. Çünkü bütün derslere ve konulara çalışmak için dersten derse konudan konuya atlayacaktır, çok çalıştığını zannedecek ancak bir de bakacak ki hiçbir derse ve konuya çalışmamış.
Sadece başarılı olduğu ve sevdiği derslere çalışmak: Öğrencilerin çoğu sevdikleri ve başarılı oldukları derslere çalışmayı daha çok isterler. Bunun nedeni o dersi çalışmaktan zevk almalarıdır. Ancak okul başarısı ölçülürken sadece başarılı olunan derslerden alınan notlar dikkate alınmamaktadır. Sevilmeyen derslerden alınan notlarda okul başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle ders çalışma planı yaparken mutlaka sevmediğiniz derslere de vakit ayırın. Hatta bu dersleri performansınızın en yüksek olduğu saatlere koyun. Göreceksiniz ki aslında siz dersten değil o derse yüklediğiniz anlamdan korkuyorsunuz.
Arkadaşlarına hayır diyememek: Öğrencilerin ders çalışma düzenini bozan etkenlerden birisi de kıramayacakları arkadaşlarının davetlerine hayır diyememeleridir. Eğer bir öğrenci ders çalışırken bir arkadaşı onu sinemaya davet ediyorsa ve o öğrenci ona hayır diyemiyorsa o dersten hatta o günden okul başarısı adına verim elde edemeyecektir.
Tekrar yapmamak: Öğrenciler ders çalıştıktan sonra periyodik bir tekrar sistemi geliştirmedikleri için çalıştıkları dersleri çok kısa sürede unuturlar. Sistemli tekrarın en önemli özelliği öğrenme, düşünme ve hatırlama konusundaki birikim sağlayıcı etkisidir. Düzenli tekrar yapmayan bir öğrenci, öğrenmek için harcadığı gayreti ve zamanı ziyan eder. Yani tekrar edilmeyen ders zamanla unutulur, o dersten gerekli verim elde edilmemiş olur.

MEKANSAL HATALAR
Ders çalışılan mekan öğrencilerin ders veriminin artmasına ve azalmasına neden olabilecek önemli etkenlerdendir. Ancak öğrenciler sık sık aşağıdaki hataları ders çalışma mekanları açısından yapmaktadırlar.
Yatarak ders çalışmak: Birçok öğrencide yatarak ders çalıştığında daha başarılı olduğu konusunda düşünceler vardır. Ancak bu düşünceler oldukça yanlıştır. Çünkü yatarak ders çalışmak zihnin dağılmasına, gevşemeye ve dolayısıyla uykuya neden olur. Bu da durumda beynin bilgileri işlemesini engeller, hayallere dalmaya yani dersten zihinsel olarak uzaklaşmaya neden olur.
Müzik ve televizyon eşliğinde ders çalışmak: Öğrencilerde şu kanı çok yaygındır. Ben müzikle veya televizyon seyrederken derslerime daha iyi çalışabiliyorum. Bu durum insanın beyin yapısına ve öğrenmenin mekanizmasına tamamen ters bir durumdur. Yapılan birçok araştırmaya göre insan beyni pek çok uyarıcıyı alabilir ancak dikkatini tek bir noktaya toplayabilir. Bu nedenle insanın hem ders çalışıp hem müzik dinlemesi hem de televizyon seyretmesi mümkün değildir.
Yine birçok öğrenci “Ders çalışırken müziğin ve/veya televizyonun sesini duymuyorum.” demektedir. Bu söylenenler yukarıda anlatılanların doğrulamaktadır. Ancak öğrenci ders çalışırken, aynı zamanda çalışan televizyon, çalan müzik öğrencide gerginlik ve yorgunluğa neden olur. Bu durumda çalışma verimi olumsuz yönde etkiler.
Çalışma odasında poster ve resimlerin çok olması: Gençler kendilerinin egemenlik alanı olan odalarının duvarlarına sevdiği arabaların, dönemin artistlerinin resimleriyle doldurma hevesi içerisindedirler. Ancak bu durumun doğurduğu en önemli sonuç, öğrencinin ders veriminin düşmesidir. Çünkü, “öğrencinin zevkini, özlemlerini ve iç dünyasını yansıtan poster, resim, afiş gibi şeyler öğrenci kafasını kaldırdığı anda onu alıp hayal dünyasına götürebilir. Bu durum öğrencinin dersten kopmasına ve ders veriminin azalmasına neden olabilir.
Bilgisayar ve telefon bağımlılığı: Ders çalışırken öğrencilerin kafasına takılan bir soruya cevap bulabilmek için günümüzde genellikle iki yol denemektedir. Bunlar; bilgisayarı açıp internetten araştırmak yada arkadaşına telefon açıp sormaktır. Masumane bir düşünceyle, sadece öğrenme amaçlı olarak açılan bir telefon veya bilgisayar öğrencinin uzun süre bunların başında kalmasına ve dersten soğumasına neden olabilir.

SON NOKTAYI İSTERSENİZ EINSTEIN KOYSUN
“Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.” Artık yaptığınız hataları biliyorsunuz şimdi yapmanız gereken o hataları tekrar yapmamaktır.Genç Gelişim


Kategoriler

- eğitim - öğretmen - üniversite - öğrenci - meslek - sınav - Serbest Kürsü - okul - kpss - lise - başarı - MEB - ösym - dersler - YÖK - ÖSS - Milli Eğitim - İlköğretim - sbs - çocuk - Milli Eğitim Bakanlığı - ortaöğretim - ingilizce kursu - Öğrenci Affı - burs - ders - personel - fakülte - yükseköğretim - lisans - bilgisayar - öğretim - dil - atölye - teknik - Bekir Türkmenoğlu - motivasyon - atama - Biyoloji - edebiyat - doktora - dil kursu - ingilizce kursları - Hüseyin Çelik - tıp - öğretmen atamaları - stres - beslenme - yabancı dil - öğrenme

MollaCami.Com